Logo, vapp ja lipp

Logo, vapp ja lipp on Tartu sümbolid. Neil on kindel graafiline kuju ja kasutusreeglid. Pea meeles, et need on vaid osa kogu süsteemist.

Millal ja mida kasutada?


Enamikel rakendustel on kasutusel logo. Vapp leiab rakendust linnapea ja linnavalitsuse ametlikus ning pidulikus suhtluses. Lipuga tähistatakse linnavalitsuse hooneid.

Logo

 • Kõik linna kodulehed ja sotsiaalmeedia kanalid
 • Linna ametipaberid
 • Linna turundusmaterjalid ja kampaaniad
 • Linna poolt korraldatud ja toetatud üritused
 • Linna meened
 • Transport ja linnaruum

Vapp

 • Linnapea väljaantavad tunnistused, aukirjad, diplomid, auhinnad
 • Linnapea ja linnavalitsuse liikmete ametipaberid
 • Linnavalituse dokumendid
 • Linnavalituse protokolliline suhtlus
 • Linnavalitsuse meened ja kingitused
 • Linnavolikogu sotsiaalmeedia kanalid

Lipp

 • Linnavalitsuse hoonete tähistus
 • Pidulikud sündmused

Logo


Tartu logo on oma olemuselt mänguline ning praktiline sõnamärk, mis on loodud Tartu kirjatüübi põhjal. See kannab endas tartulikku vaba mõtet ja nooruslikku energiat. Hoogsas a-tähes võib näha loodust (puuleht), teadust (alfa), tänavakunsti (graffiti), jõevoolu. On tore, kui iga tartlane leiab logost endale sobiva mõtte või tähenduse.

Logo värvid

Logo on lubatud kasutada eri värvikombinatsioonides, aga järgides värvide kooskasutuse põhimõtteid.

Tartu punane / Pehme valge

Tark sinine / Helge sinine

Emajõe pruun / Liivabeež

Õhkav roosa / Tartu punane

Helge sinine / Rahulik roheline

Sügav lilla / Helge sinine

Logo kasutus fotodel

Jälgi, et foto taust ei muudaks logo loetamatuks. Selleks kasuta logo ja teksti värvi valimisel värvipõhimõtetes kirjeldatud reegleid.

Head näited

Hea: Logo eristub taustast.

Halvad näited

Halb: Foto on liiga kirju ning logo ei paista välja.

Logo paigutuspõhimõte

Põhiformaatidel paigutatakse logo vasakusse üla- või alanurka, formaadi servadest võrdsele kaugusele (logo kõrgus /1,5).

Logo turvaala

Logo paigutusel jälgi, et selle ümber jääks tühi ala, mis on võrdne logo kõrgusega.

Logo miinimumsuurus

Logo toimib hästi eri suurustel, aga loetavuse tagamiseks jälgi minimaalset kõrgust.

Trükistel: 6 mm
Digitaalmeedias: 12 px

Keelatud kasutus

Loominguline lähenemine logo kasutusele ei ole lubatud.

 1. Ära kasuta logo piirjoontena.
 2. Ära muuda logo värve ja lisa sinna efekte.
 3. Ära muuda logo proportsioone.
 4. Ära lisa logo taustale kujunduselemente.
 5. Ära kasuta “A” tähte eraldi kujunduselemendina.
 6. Ära lisa logo kaitstud alasse teksti.

Tartu logo (.svg, .pdf, .png)

Tartu logo animatsioon (.mov)

Kui logo kasutamisel tekib küsimusi, pöördu Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna poole.

Visit Tartu logo


Visti Tartu logo kasutatakse Tartu ja Tartumaa turismikommunikatsioonis. Logo kasutamisel kehtivad samad reeglid (sh värvikombinatsioonid), mis põhilogo puhul.

Visit Tartu logo (.svg, .pdf, .png)

Visit Tartu logo animatsioon (.mov)

Vapp


Praegune vapi kujutis kinnitati linna ametlikuks sümboliks 1928. aastal. Vapp on punane, alt ümara äärega kilp, millel on kujutatud hõbedane, korrapärastest kividest laotud sakmetega linnamüür, mille mõlemas otsas on värav ja torn.

Võti ja mõõk värava kohal on Tartu piiskopkonna ja linna kaitsepühakute Peetruse ja Pauluse atribuudid.

Vapil on kolm kuju: tavaline vapp kilbiga ja kilbita ning väikesümboolika ristatud võtme ja mõõgaga.

Kilbiga värviline vapp

Vapi põhikuju, mida kasutatakse ametlikus ja pidulikus suhtluses.

Värviline vapp

Kilbiga ühevärviline vapp

Ühevärvilist vappi kasutatakse, kui värvilise vapi kasutamine pole tehniliselt võimalik või kui on vappi vaja kasutada väiksemas suuruses.

Punane vapp
Punane joonega vapp
Must vapp
Must joonega vapp

Tartu vapp (.svg, .pdf, .png)

Kui vapi kasutamisel tekib küsimusi, pöördu Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna poole.

Lipp


Tartu linna lipp on linnale Poola kuninga Stephen Báthory 1584. aasta 9. mai privileegiga lubatud rõhtsa poolitusega kahelaidne valge-punane lipp, mille laiud on võrdsed. Lipu keskel asub Tartu linna vapi suur kujutis (vapi ja lipu kõrguste suhe 1:2).

Lipu kasutus

Tartu linna lippu võib heisata Tartu linna pidupäevadel ja tähtsündmustel, samuti koos Eesti lipuga seaduses sätestatud lipupäevadel.

Mitme lipu heiskamisel tuleb järgida põhimõtteid:

 • Lipud peavad olema heisatud eraldi, ühesuguse pikkusega lipuvardasse ja Eesti lipuga samale kõrgusele.
 • Heisatavad lipud on võrdse laiusega.
 • Kui Tartu linna lipp heisatakse koos Eesti lipuga, paigutatakse linna lipp Eesti lipust lipurivi tagant vaadatuna vasakule.

Tartu lipp (.svg, .pdf, .png)