Tüpograafia

Teksti kasutatakse peaaegu kõikides rakendustes, seega on tüpograafial süsteemis oluline roll. Eri kirjatüübid ja lõiked lubavad anda kujundustele oma iseloomu, säilitades samas ühtse ilme.

Kirjastiilide hierarhia


On oluline, et tekstiline info on kasutaja jaoks lihtsalt hoomatav ning eri kujunduslahendused ühtsed. Selleks on loodud süsteem, mis aitab tekstisuurusi määrata. Kasuta alati optimaalset arvu tekstisuurusi.

Tekstistiilide omavaheline suhe

Pealkiri 300%
Tartu Kodanik
Tartu Semiootik
Tartu Geneetik

Alampealkiri 200%
Tartu Kodanik
Tartu Semiootik
Tartu Geneetik

Sisutekst 100%
Inter Regular / Italic
Inter Bold / Bold Italic

Pildiallkiri 70%
Inter Regular / Italic
Inter Bold / Bold Italic

Pealkirjade tekstistiilide näited

Tartu Kodanik
Tartu Semiootik
Tartu Geneetik

Suurus: 100 pt
Reavahe: 88%
Tähevahe: -20

Tartu Semiootik

Suurus: 50 pt
Reavahe: 95%
Tähevahe: -10

Tartu Geneetik

Suurus: 26 pt
Reavahe: 95 %
Tähevahe: -5

Tartu Semiootik

Suurus: 21 pt
Reavahe: 95%
Tähevahe: -5

Suurus (pt)TähevaheSõnavahe (%)Reavahe (%)
21 – 30-510095
31 – 40-109595
41 – 50-109595
51 – 60-159090
61 – 70-159090
71 – 80-158590
81 – 90-208590
91 – ∞-208088

Sisutekstide stiilid

Inter Bold

Suurus: 18 pt
Reavahe: 115%
Tähevahe: 5

Inter Regular

Suurus: 18 pt
Reavahe: 115%
Tähevahe: 5

Inter Regular

Suurus: 14 pt
Reavahe: 115%
Tähevahe: 5

Suurus (pt)TähevaheSõnavahe (%)Reavahe (%)
5 – 107110120
11 – 20 5100115
21 – 30 0100110
31 – 40095110

Tartu kirjatüüp


Pealkirjade jaoks on kasutusel spetsiaalselt Tartu jaoks välja töötatud kirjatüüp. Sel on kolm eri iseloomuga lõiget: Kodanik, Geneetik ja Semiootik.

Lõiked on selgelt eristuvad ja mõeldud kasutamiseks eri valdkondades. Kodanik sobib igapäevaseks kasutamiseks, elegantne Geneetik tunnustamiseks või ettevõtjatele suunatud infokandjatele ning veidi pöörase olemusega (ehk pööratud tähekujusid kasutav) Semiootik hoopis kultuuri või turismi valdkonda.

Tartu Kodanik

Tartu Geneetik

Tartu Semiootik

Tartu Semiootik. Stilistilised komplektid

Stilistilised komplektid võimaldavad kasutada tähekujude erinevaid variatsioone. Aktiveeri sobiv komplekt kujundusprogrammist “stylistic sets” alt või pane käsitsi kokku enda lemmik.

Valik väljalülitatud
Semio 1
Semio 2

Tartu Semiootik. Stiililised komplektid

Keelte tugi

Tartu kirjatüüp toetab enimlevinud ladina ja slaavi tähestikke.

Taustalugu


Tartu kirjatüübi tähtede algkuju lähtub Tartu tänavasiltidest. Saksa normkirjast lähtuvaid tähevorme on tartlased seal üsna vabalt tõlgendanud. See isetehtud ja veidi tahumatu tunnetus kandus edasi ka Kodaniku lõikesse.

Geneetiku lõige baseerub samadel proportsioonidel, aga on vormilt väljapeetum. Tähekujude aluseks on kaasaegne tõlgendus pintslikirjast, kuid parabooli meenutavate kurvide kujus on võimalik näha viiteid nii astrofüüsikale kui geneetikale.  

Semiootika ehk teadus tähendusloomest on Tartuga tugevalt seotud. Kirjatüübi ekspressiivsema lõike idee tuleneb tekstist kui märgisüsteemist ja tähekujudele uue tähenduse andmisest – kui osasid tähti keerata ja/või nende suurust muuta, hakkavad need meenutama hoopis teisi tähti ehk nende tähendus muutub. Semiootiku lõige on sisuliselt nutikas ja visuaalselt väikese kiiksuga.

Tänavasildid

Parabool

Semiootika

Autorid

Tartu kirjatüübi lõid koostöös disiainiagtuuriga AKU tüpograafid Aimur Takk ja ja Andree Paat (Tüpokompanii).

Sisutekstide kirjatüüp


Sisutekstide jaoks kasutatakse vabavaralist kirjatüüpi Inter. See on kaasaegne sans-serif font, mis optimeeritud kasutamiseks ekraanil (sh väikestel suurustel). Inter on kasutatav eri keeltes ning sisaldab rikkalikult sümboleid ja Open Type omadusi. Lihtsuse ja selguse huvides on kasutusel ainult Regular ja Bold raskused ning vastavad kursiivid.

Inter Regular
Inter Bold

Inter Italic
Inter Bold Italic

Lae alla tekstide kirjatüüp

Süsteemifont


Kui Tartu kirjatüüpi ega Interit ei ole tehnilisel või muul põhjusel võimalik kasutada, siis asendusfont (fallback) on Arial.